Skip to main content

Algemene Voorwaarden :

Op alle offertes door en overeenkomsten met PACK Consultancy zijn de Nederland ICT Voorwaarden en onze aanvullende algemene voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden liggen tevens ter inzage aan de Hoenderkamp 20, 7812 VZ te Emmen en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Wilt u de bestanden openen? Dan heeft u Acrobat Reader nodig. Dit is een gratis programma.